sea freight th

บริการคลังสินค้า

เรามีศูนย์โลจิสติกส์/กระจายสินค้าระหว่างประเทศ การจัดการบริหารคลังสินค้าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริการบริหารคลังสินค้าครบวงจรด้วยระบบ WMS การควบคุมการหยิบจ่ายสินค้ารวมถึงการ กระจายสินค้านอกจากนี้เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการการขนส่งโดยรถภายในประเทศ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของการจัดการขนส่งหลายรูปแบบ

 

 

Service Info

  • Category: WAREHOUSE
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Line ID: @leoglobal