ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ บริจาคถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมแพ็คถุงยังชีพเพื่อมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นการทำกิจกรรม CSR ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (ปศส.18) สถาบันพระปกเกล้า เร็วๆ นี้.

csr5